Recht om in te trekken

Bij een online aankoop heeft de klant-consument het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van het artikel . Product.

Met Cadeline Bijoux kun je artikelen die niet geschikt zijn retourneren en zo je geld terugkrijgen.

Vervolgens worden de betreffende artikelen binnen 5 dagen na melding van de herroeping geretourneerd aan Cadeline Bijoux. Deze artikelen moeten in perfecte staat zijn. Ze worden zorgvuldig verpakt om schade aan de artikelen tijdens het retourtransport te voorkomen. Bovenstaand formulier wordt door de klant ingevuld en bij het retourpakket gevoegd. De retourkosten zijn geheel voor rekening van de gebruiker. De kwaliteit en controle van deze retourzending vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Cadeline Bijoux behoudt zich het recht voor een retourzending te weigeren indien deze niet aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoet.

MODEL VOOR HERROEPINGSFORMULIER:
(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen).

Ter attentie van Cadeline Bijoux, Rue du bief, 30 te 4652 HERVE België. Tel: +32 468 38 39 29 bonjour@cadeline.be

- Ik/wij (*) breng/brengen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van de goederen (*)/voor het verlenen van de dienst (*) hieronder

.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

.............................................. .............................................. .............................................. ...........

- Naam van de consument(en).............................. ....... .............................................. ....... .............................................. ....... ..........

.............................................. .............................................. .............................................. ...........

- Adres van de consument(en)................................. ....... .............................................. ....... .............................................. ....... .........

.............................................. .............................................. .........

-Datum................................................ .............................................. ..

Handtekening van de consument(en)

(enkel indien dit formulier op papier wordt ingediend)

.............................................. .............................................. ....................

(*) Verwijder wat niet nodig is.